Fakty a mýty o projekte Nové Vajnory

les.jpg
 
 

Doprava

Mýtus: Projekt zhorší dopravu v regióne a postihne obyvateľov okolitých obcí.

Fakt: Projekt prinesie nové dopravné napojenia, prebudovanie kruhového objazdu, výstavbu nových chodníkov a cyklotrás. Prišli sme aj s konkrétnymi návrhmi, ako pomôcť výstavbe obchvatu. Participujeme tiež na rozvoji koľajovej dopravy a podpore zavedenia električkovej trate do Vajnôr.

Počet obyvateľov

Mýtus: Navrhovaný rozsah obytnej zástavby je neprimeraný. Vajnory zrazu zaplavia desaťtisíce nových obyvateľov.

Fakt: K nárazovému prílevu obyvateľov nedôjde. Projekt bude rásť pomaly a organicky. Jeho podoba a nárast počtu obyvateľov sa ukáže až v horizonte 15 – 20 rokov. V žiadnom prípade však nepôjde o taký masívny počet ľudí, ako bolo medializované.

Dedina v meste

Mýtus: Z Vajnôr sa zrazu stane betónová džungľa a viac nebude dedinou v meste.

Fakt: Vajnory majú jedinečný vidiecky ráz, ktorý chceme zachovať a pristupovať k nemu citlivo. Zároveň obyvateľom prinesieme, čo im chýba - rekreačné zóny, športové a odpočinkové aktivity, priestor pre rozvoj lokálnych produktov, ale aj škôlky, kde takmer štvrtina detí nájde miesto, či zdravotné zariadenia a ďalšie služby.

Výška budov a rekreačné zóny

Mýtus: Vo Vajnoroch vyrastie nová Petržalka s vysokými budovami.

Fakt: V tejto lokalite nebudú veľké výškové objekty. Štúdia predpokladá koefi cient zastavanosti na úrovni 26 %, pri priemernej podlažnosti 4,3 poschodia. V srdci komplexu vyrastie centrálny park s jazerom, ktoré bude spoločne so zeleňou tvoriť tretinu z celkovej plochy pozemku.

Zatápanie územia

Mýtus: Jazero nie je navrhnuté dobre a nebude fungovať v čase maximálneho stavu podzemných vôd.

Fakt: Jazero má dôležitý prínos pri efektívnom zadržiavaní vody v území tak, aby tu nevznikali zaplavené územia a mokrade. Zabráni zaplavovaniu okolia či kľúčového kruhového objazdu a vodu bude vďaka technológiám odvádzať až do Dunaja.

Rozvoj územia

Mýtus: Na ploche Starého letiska môže úrad postaviť ihriská a organizovať šarkaniády.

Fakt: Územie Starého letiska je v súkromnom vlastníctve. Mestská časť tu nemôže z vlastného uváženia nič vybudovať. My sem však chceme priniesť zeleň a miesta pre šport, pričom Vajnory to nebude stáť ani euro. Plochu pre rekreáciu sme navyše oproti pôvodnému plánu značne rozšírili. O tom, aké možnosti športu a relaxu sa budú na území nachádzať, chceme rozhodnúť spoločne s vami.