Kontakt

Nové Vajnory s.r.o. 
Palisády 50
811 06 Bratislava
Slovensko

mail: info@novevajnory.sk
www.novevajnory.sk

Kontakt pre média:

PR Clinic,

Alexandra Gallisová,

tel.: +421 948 080 947